Образец за попълване на CV
Инструкции за попълване на CV
Примери за попълнени CV-та

Europass езиков паспорт

Образец на Europass езиков паспорт
Инструкции за попълване на Europass езиков паспорт
Примери за попълнени Europass езикови паспорти

Europass мобилност

Примери за Europass мобилност

Europass приложение към сертификат

Примери Europass приложения към сертификат

Europass приложение към диплома

Примерни Europass приложения към диплома

Заглавна страница на Europass

Заглавна страница на Europass
Europass folder

Други документи

Europass flyer
Комюнике на решението на Министрите в Берлин
Копенхагенска декларация
Решението за създаване на Europass
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни
Европейския надзорен орган по защита на данните
ECOTEC Europass Evaluation

Технически средства

Етикети на Europass
Схеми на Europass и XSLT средства
Мрежови услуги
Technical documentation / Support

Единни европейски критерии за познания по езици

Eвропейски нива – Mатрицата за самооценка

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 

Реклама