Определение на трудова медицина

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Професионални заболявания-списък

Наредба №3 25.01.2008 за службите по трудова медицина

ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАКОННОСТ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Оценка на риска-роли и отговорности

Оценката на риска-ключът към здравословни работни места

Подобни статии:
 

Реклама