От.................................................
ул…….................……………….
До телефон: ……...........………..
мобилен: ….................………….
e-mail : ……..................…………

 

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Организацията ви ме заинтересува най-вече с предметът си на дейност и очевидния професионализъм в осъществяването му.

Работата в квалифициран екип е съществен мотив, за да избера именно вашата компания като крайна цел в бъдещата си професионална реализация. Убедена съм, че в такова обкръжение ще мога да до усъвършенствам способностите и уменията си и ще допринеса за развитието и просперитета на фирмата.

Смятам, че съм подходяща за тази длъжност , защото съм завършила в един от най-добрите ни икономически университети - и то с отличен успех. Както ще забележите в приложената професионална автобиография, имам дипломи за завършен и колеж и бакалавърска степен по специалността "Икономика на търговията".

Досегашният ми трудов стаж ми е дал доста опит в работа с екип. Комуникативна съм, умея да нося отговорност и да спазвам срокове. Интересувам се от всичко ново в областта на маркетинга. Убедена, че мога да стана полезна част от вашия екип, ако бъда предпочетена за обявената свободна длъжност.

Надявам се да имам възможност в личен разговор на бъдещо интервю да ви запозная с повече подробности за моя професионален опит и компетентност.

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 

Реклама