Приложение № 3 - образец на Решение за предоставяне на достъп (или за отказ на достъп) до обществена информация - ИЗТЕГЛИ.

Подобни статии:
 

Реклама