== > Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2010 г. "Данни за осигуреното лице"

== > Спецификация на входните файлове с данни за обхващане на данни от декларация образец № 6 ( Заповед № 56/25.01.2007г).

Програмен продукт под Windows

== > Обновяване № 4 за 2010 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

== > Обновяване № 4 за 2010 г.за Windows 98

== > Ръководство за инсталация

== > Първоначална инсталацияна програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

== > Първоначална инсталацияза Windows 98

== >Ръководство за инсталация на програмния продукт

== > Ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Програмен продукт под DOS

== >Обновяване № 4 за 2010 г.(с ръководство)

== > Програмен продукт (под DOS)за 2010 г. за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6г. - за първоначална инсталация

Ръководство на потребителя за ползване на програмния продукт за 2010 г.

Подобни статии:
 

Реклама