Обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация в Държавен вестник

Печат

По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, Агенция по вписванията обявява невалидността на изгубената карта за идентификация в „Държавен вестник”. Таксата за обнародване на обявлението се заплаща от лицето, направило искането.

Подобни статии: