По искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице, Агенция по вписванията обявява невалидността на изгубената карта за идентификация в „Държавен вестник”. Таксата за обнародване на обявлението се заплаща от лицето, направило искането.

Подобни статии:
 

Реклама