Карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, съдържащ данните, вписани в регистъра в електронен вид, се издава по искане на управляващия, съответно на представителя или на изрично упълномощеното лице.

Картите се издават в 14-дневен срок от поискването и се получават само от титуляра на картата на идентификация

Подобни статии:
 

Реклама