Aсистирана репродукция - необходими документи

Печат

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на кръвно родство
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие
ДЕКЛАРАЦИЯ от заявителката,че не е под запрещение
ДЕКЛАРАЦИЯ от партньора на заявителката,че не е под запрещение
ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на сумата
ЗАЯВЛЕНИЕ за финансово и организационно подпомагане за извършване на асистирана репродукция

Постановление№25 от 09.02.2009 за създаване на център фонд за асистирана репродукция
Правилник за организацията на работа и дейността на център Фонд за асистирана репродукция от 20.03.2009