НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:

Печат
  1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец-Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  2. ДЕКЛАРАЦИЯ
Подобни статии: