СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 

 

Служителят .................................................................................................................
е работил на длъжността ”.................................................................................................... ”
в ……………………………………... и има трудов стаж ………………….. като такъв.

 

РАБОТОДАТЕЛ: .....................................................
/................................................ /

Дата:............................... г.
гр./с....................................

Подобни статии:
 

Реклама