До: ..............................
на длъжност ..................
в дирекция ...................

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Сключване на окончателен трудов договор преди изтичането на изпитателния срок

Уважаеми г-н / г-жо......................,

С настоящото Ви уведомявам, че считано от ........ (преди изтичането на изпитателния срок)/с изтичането на изпитателния срок, смятано от ............ г., трудовият Ви договор ще премине в трудов договор за неопределено време / за срок от ...............

Дата: .......... г.

Работодател: ....................

Подобни статии:
 

Реклама