ДО
ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИКА НА
....................... ДНСП/РПУ
гр. .................................

 

ИСКАНЕ

от ............................ ....................... .............................................
............................................ ............................. ...........................
............................................... ..................................................... 
(пълни данни за юридическите лица, физическите лица и търговците)

Господин Директор (Началник),

Моля да ми бъде издадено (съгласувано)
.................................................... .......................................... ......................................... ...................................................... ........................................... ...................................... ........................................... .............. ........................................... ................................... (конкретно се посочва исканият документ за видовете дейности с ВВООБ)

Отговорно лице ......................... ..................................... ...................................... .... ......................
(пълни данни на лицето)

Дата .....................

............... (подпис)
(печат)

гр. ......................  

Подобни статии:
 

Реклама