от ....................................................................
адрес ...............................................................
Тел: .................................................................
Е -mail: ............................................................

Уважаеми г-не / г-жо,

Бих желала да кандидатствам по обявата за Консултант по продажбите, публикувана в ............................................

Това, което ме привлече е фактът, че обявената от Вас позиция е в областта, в която имам желание да се развивам.

Бих искала да ми дадете възможност да придобия опит в областта на комуникациите.

Желанието ми е да работя в млад и динамичен екип, за компания със стил и високи стандарти на работа, в която се цени новаторството и инициативността.

Интересът ми бе породен и от това, че Вашата компания се ползва с много добра репутация.

Както е посочено в приложената от мен автобиография, имам опит в работата с хора, тяхното обслужване и покриването на критериите им за качество.

Професионалната ми квалификация, опит и лични качества ми дават основание да вярвам, че бих могла да допринеса за по-ефективната работа в ....................................

Вярвам, че ще разгледате моята кандидатура. Ще се радвам да обсъдим професионални ми опит и квалификация и планове за развитие. Очаквам да се свържете с мен.

Приложение: Автобиография

Дата......................

С уважение .........................

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 

Реклама