РЕГИСТРАЦИЯ ПО БУЛСТАТ

Област

Институция

Адрес

Телефон

Работно време

Срок за извършване на услугата

Благоевград

СЪДЕБНА ПАЛАТА

Съдебна палата, стая 9

 

 

 

Бургас

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

ТСБ (срещу КАТ), етаж 6, стаи 2 и 3

(056) 28528
(056) 687 018

08:30-12:00
13:00-16:00

3 дневен срок след излизане на съдебно решение

Варна

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

бул. Сливница 191, ет. 5, ст. 502, 503

665 230

08:30-15:30

 

Габрово

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

Габрово 5300
ул. Алеко Константинов 65

(066) 233 324
(066) 27 193
(066) 23 264

  

 

Добрич

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

бул. 25 септември 84

22 423
24 504
24 325

 

 

Кърджали

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

ул. Екзарх Йосиф 3

(0361) 22080

 

 

Кърджали

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

бул. Беломорски 48 (сграда на окръжния съд), етаж 4, стая 39

(0361) 29068

 

 

Монтана

ОКРЪЖЕН СЪД

ул. Васил Левски 22

(096) 41412
(096) 22281

 

 

Пазарджик

 

Пазарджик 4400
ул. К. Величков 20 (сградата на изчислителния център), ет. 6, ст. 607

443 346

 

 

Перник

СЪДЕБНА ПАЛАТА

Съдебна палата, ет. 4, ст. 4

 

 

 

Перник

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

ул. Oтец Паисий 2, ет. 5, ст. 505

21511

08.30-12.00
13.00-17.00

 

Плевен

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

ул. Цар Крум 1, ет. 3, ст. 310, Държавен регистър "БУЛСТАТ"

22 009
35 152

 

 

Разград

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

ул. Бели Лом 15

 

 

 

Русе

 

Русе 7000
ул. Църковна независимост 16, ет. 12

 

 

 

Силистра

СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

ул. Шар планина 75, ет. 7, ст. 79

27 067

08:45-11:45

13:15-16:30

 

Смолян

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

Съдебна палата
етаж 1; стая 9

23 341
28 913

 

 

София- регион
за еднолични търговци

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД -  регистър Булстат

бул. Витоша 2

 

 

 

София- регион
за свободни професии:

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - регистър Булстат.

ул. Панайот Волов 2

 

 

 

Търговище

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

Съдебна палата, ет.2, Държавен регистър “БУЛСТАТ”

 

 

 

Хасково

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

бул. България 152

(038) 22 803
(038) 32 223
(038) 22 803

 

 

Шумен

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО

бул. Преслав 47

52 474

 

 

Ямбол

ЯМБОЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

ул. Жорж Папазов 1 — отделение “Регистрация на БУЛСТАТ”

(046) 62077

 

 

Подобни статии:
 

Реклама