Основните елементи на мотивационното писмо са:

Координати

Мотивационното писмо трябва да има получател (началник на отдел "Персонал", началника на фирмата, изрично посочено лице за контакт или просто името на фирмата) и подател (вие). Под координатите добавете и дата на подаване на писмото.

Въведение

Още в тази част трябва да съумеете да привлечете вниманието на работодателя и да го накарате да прочете писмото ви докрай. В тази част трябва да акцентирате на:

Длъжността, за която кандидатствате - не пропускайте да уточните това, защото много работодатели набират служители за различни длъжности по едно и също време.

Откъде знаете за обявената длъжност - от обява във вестник (цитирайте името, датата, броя на вестника), от познат, от собствено проучване и т.н.

Защо кандидатствате за тази позиция - изразете готовност и желание за работа, интерес към фирмата. Покажете, че сте се интересували от фирмата и че разбирате изискванията за обявената длъжност.

Мотивация

Опитайте се да обвържете опита, който притежавате, с изискванията за предлаганата длъжност.Включете информация за:

Качествата и способностите си - наблегнете върху силните си страни, които биха заинтересовали работодателя. Опишете образованието и опита, които имате и които ще ви бъдат полезни в бъдещата ви дейност в тази фирма. Дайте конкретни примери за това как сте прилагали уменията и квалификацията си до момента (ако е уместно цитирайте конкретни отговорности и резултати в цифри).

Готовност за работа - изразете силната си мотивация и готовност да работите в тази фирма. Тук е моментът да "ащитите" евентуални слаби страни в автобиографията си - това са изисквания, на които не отговаряте в пълна степен. Например: дори да не притежавате посочените години трудов стаж, бихте могли да докажете, че въпреки това сте достатъчно квалифицирани и имате много богат практически опит

Вашия принос в работата на фирмата - с какво ще "обогатите" фирмата, екипа, работодателя. Не забравяйте, че трябва да сте добре аргументирани - вие сте инвестиция за работодателя и трябва да го убедите да я направи. Може да споделите, че имате конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако ви назначат (но не се впус-кайте в подробности).

Информация за връзка с вас

Завършете с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертайте, че сте на разположение за интервю с него. Уверете се, че сте дали пълна информация за обратна връзка с вас. В случай че ви предстои смяна на адрес, телефон, пътуване, посочете координати, на които може да бъдете открити, както и удобно за вас време. Не забравяйте да подпишете писмото - използвайте стандартните фрази, например: "С уважение: Георги Иванов".

Мотивационното ви писмо трябва да е кратко (не повече от страница - страница и половина) и интересно за работодателя.

Обвържете вашите умения с изискванията за обявената длъжност - посочете какво вие можете да направите за работодателя.

В описанието на уменията и отговорностите, които сте имали до момента, включете думи, подобни на тези, които работодателят е използвал в обявата за работа.

В мотивационното писмо се дава повече информация отколкото в автобиографията.

В мотивационното ви писмо трябва да се усеща личен стил на изразяване. Опитайте се да направите изложението си оригинално.

Демонстрирайте увереност и желание за работа.

Оформете мотивационното си писмо добре - с отчетливи параграфи, Красив почерк (ако е на ръка), хубава хартия и т.н.

Внимавайте за грешки...

Не прекалявайте с хвалбите за себе си.

Не използвайте клишета - фрази от готови мотивационни писма или целите писма.

Не използвайте негативни изрази - „Аз не можах да направя...", „Не ми беше позволено да..."

Не допускайте неугледен вид на писмото си - грозен почерк, лоша хартия, без добре отделени параграфи и т.н.

Не допускайте фактологични и правописни грешки.

Един последен поглед...

Прегледайте писмото си за правописни грешки или помолете познат да го провери.

Уверете се, че сте адресирали писмото правилно, че сте изписали вярно името на фирмата и на човека, до когото го адресирате.

Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.

Уверете се, че сте дали точна информация за обратна връзка с вас.

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 

Реклама