• За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит - къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате.
 • За да подчертаете вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.
 • За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.
 • За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.
 • За да се отличите от другите кандидати и да „грабнете" вниманието на работодателя, за да ви покани на интервю.

  Съвет: Когато пишете вашето мотивационно писмо, е добре да се водите по следната схема:

  привличате внимание

  предизвиквате интерес

  обосновавате мотивацията си за работа

  насърчавате съответна реакция от страна на работодателя

Още по темата
За какво не бива да се пише в една автобиография?
Как да напишете автобиография (CV)?
Как да съставим автобиография (CV)
Автобиография
Автобиография - европейски формат на 6 езика
Europass автобиография (CV)
Как да напишем мотивационно писмо
Препоръки за вашето на мотивационно писмо
Мотивационно писмо
ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Мотивационно писмо 2 вариант
Едно добро мотивационно писмо съдържа
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
Как да се подготвим за интервю за работа

 

Реклама