ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността
ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ

Клас по НКП: оператори на СМТС
Код по НКП: 8321

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, предния и заден мост, работата на арматурното табло, действието на контролните уреди, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите, закрепването на товара.

2.Получава пътен лист и разписание, заверени от ръководителя му.

3.По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението.

4.През време на престоите проверява изправността и закрепването на ресорите, щангите и съединенията на кормилната уредба.

5.Описва в пътния лист данните за извършените курсове.

6.Проверява периодично температурата на: главините на колелата, барабаните, скоростната кутия и задния мост и налягането на гумите.

7.При продължително пътуване периодически спира и проверява състоянието на товара и автомобила и при поява на неизправности или повреди взема мерки за тяхното отстраняване.

8.След завръщане в гаража зарежда МПС с гориво, почиства и измива МПС и го представя на механика.

9.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

П. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за правилната експлоатация на автомобила и опазването на товарите.

2. Носи отговорност за настъпили вреди от виновно причинени автопроизшествия или неопазване на товарите.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с автомонтьорите и товаро-разтоварните работници.

3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на транспортираните товари.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Трябва да знае:

а)нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със Закона за движение по пътищата, устройството на МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация;

б)реда и изискванията за извършване на ремонтни работи на МПС;

в)нормативните изисквания за безопасност на труда при превоз на товари и противопожарна безопасност.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: средно.

2.Друга квалификация: свидетелство за правоспособност за управление на съответното МПС.

3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама