ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността БАРМАН

Печат

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността БАРМАН


Клас по НКП: персонал, зает с услуги на Код по НКП: 5124

населението, охрана и търговия

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Разлива напитки и приготвя мелби и коктейли.

2. Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара.

3. Подготвя порции със сухи плодове.

4. Измива и полира посудата, издавана от бара.

5. Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на издаваната продукция.

6. Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бара.

7. Води отчетност за издаваната продукция на отделните сервитьори и ежедневно я засича и проверява.

8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара.

2. Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бара.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ Й ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на заведението.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала в бара и клиентите.

3. Осъществява контакти с ръководители й специалисти от други предприятия и организации по линия на снабдяването на бара.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със стандартите и на получаваните напитки и други стоки;

б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчитане на стоки;в) нормативните изисквания за съхраняването на стоките и хигиената в бара;

г) компютърните и други автоматизирани Системи за извършване на касова дейност при издаване на стоки от бара.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование: средно.

2.Друга квалификация: работа с касов апарат й добро владе-ене на английски език.

3.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв - трудов договор със Срок за изпитване.

Източник account-bg.info

Подобни статии: