Двустранни договори

16 ДОГОВОР ЗА ДРУЖЕСТВО (КОНСОРЦИУМ) (2)
17 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на трудовото правоотношение - нов формат
18 ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР - нов формат
19 Трудов договор - нов формат
20 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЮРИСТ (ЮРИСКОНСУЛТ)
21 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК СЪС СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ
22 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК С ГЕНЕРАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ
23 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК (2)
24 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК
25 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛ
26 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ПРОКУРИСТ СЪС СЪВМЕСТНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ
27 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ПРОКУРИСТ
28 ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ОФИС МЕНИДЖЪР (СЕКРЕТАР)
29 ТРУДОВ ДОГОВОР (СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ)
30 ТРУДОВ ДОГОВОР (ЗА УЧЕНИЧЕСТВО)
 
Страница 2 от 10

Реклама