Договор за повишаване на професионалната квалификация - свали в документа

извадка от договора

1. ОБУЧАВАЩИЯТ СЕ се задължава:

а) да завърши обучението си и да повиши квалификация си за:

специалност (разряд, степен) за срок от ;

б) да работи при РАБОТОДАТЕЛЯ с оглед придобитата квалификация или на длъжност

 

Реклама