Браншови колективен трудов договор в дървообработващата и мебелната промишленост

Социалният министър обяви на 15 ноември 2010 г. разпростирането на браншовия колективен трудов договор в отрасъла „Дървообработваща и мебелна индустрия”. Така действието на договора ще обхване над 24 000 работещи в отрасъла или почти двойно повече от сега обхванатите. Това е четвъртият път, в който социалният министър упражнява правото си да разпростира действието на колективен трудов договор, което да гарантира социална защита на работещите в даден отрасъл. Предишните три договора засягат ВиК - сектора, пивоварната и целулозно-хартиената промишлености. Синдикатите заявиха готовност за разпростиране на договора и в мините.

Според сега действащия колективен трудов договор в дървообработващата и мебелната индустрия минималната работна заплата за отрасъла е 265 лева. Работещите имат право на 5 работни дни за квалификация и преквалификация за сметка на работодателя, 22 дни платен годишен отпуск, по-висока ставка на заплащане на нощния труд, както и на обезщетение от 6 работни заплати, в случай че лицето бъде съкратено 3 години преди да изпълни условията за пенсия. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

 

Реклама