Декларации

61 Нов образец на декларация за недвижим имот
62 Новите образци на декларации за доходите по ЗДДФЛ
63 Подаване на данни с Декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице
64 Относно: подаване на данни с Декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице
65 Попълване на декларация образец № 1 при самоотлъчка на работник или служител
66 Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице”
67 Наредба № Н – 8, чл. 2, ал. 1. Указания за попълване на Декларация обр. 1
68 Регистрация на самоосигуряващо се лице
69 Справка-декларация образец Б-4-3 за регистрация в бюрото по труда
70 Декларация за прекратяване собствеността върху автомобил
71 Декларация по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ
72 Програмни продукти за обхващане на данни от декларация № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" за 2009 г
73 Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация
74 Декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други"
75 Програмни продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" за 2009 г
 
Страница 5 от 11

Реклама