Декларации

121 Справка за физическите лица, на които са изплатени доходи, различни от заплати и пенсии - за подаване на дискета, екселски файл с макроси
122 Справка-декларация до бюрото по труда за осигурителния доход за последните 9 месеца
123 ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.7, ал.8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване
124 СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ до Бюрото по труда
125 Декларация по чл.14 от ЗМДТ за дължимия данък върху жилищни имоти по ЗМДТ
126 Декларация по чл.17 от ЗМДТ за дължимия данък върху нежилищни имоти по ЗМДТ
127 Декларация образец №6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 38 от ЗОДФЛ”
128 Декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице”
129 Декларация по чл. 7, ал. 8 от Кодекса социално осигуряване (НОИ обр. О-8)
130 Справка-декларация от работодателя съгласно Приложение №3 на НРВПО
131 Образец от подпис
132 Образец на спесимен
133 Молба-декларация за получаване на месечни помощи за деца до 18 год.
134 Заявление-декларация за вписване в регистъра на търговците на зърно
135 Декларация-справка по чл. 9, ал. 4, т. 5 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно
 
Страница 9 от 11

Реклама