Последно променен на Петък, 25 Януари 2013 14:01

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с тази декларация се декларират и дължимите авансови вноски за корпоративен данък за 2013 г.

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010) с приложенията и указания за ползване

Декларацията по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010а -за лицата, НЕизвършвали дейност през 2012 г.)  

УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО

Подобни статии:
 

Реклама