Последно променен на Вторник, 12 Юли 2011 12:11

Формуляри за изплащане стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (ПМС № 17/2007 год., изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 08.04.2011 г.)

Молба Декларация
Декларация (Примерен образец)

Подобни статии:
 

Реклама