Документи и декларации годишно приключване 2010

Печат
Понеделник, 27 Декември 2010 18:56
Последно променен на Сряда, 29 Декември 2010 18:37

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. - пълен архив

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г., с приложенията и указания за ползване - пълен архив

Декларация за облагагане с патентен данък за 2011 г.

ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г. за предприятия без дейност и указания за попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2010 г.

Свали целия пакет с Документи и декларации годишно приключване 2011

Подобни статии: