Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:10

Утвърдени са нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

 

Реклама