Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Министерството на образованието, младежта и науката и звената към него

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите от Регионалните инспекторати към Министерството на образованието, младежта и науката

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на директорите на държавните училища

 

Реклама