Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:37

ДЕКЛАРАЦИЯ

От …………………………………………………………….

В качеството си на управляващ ……………………………………, БУЛСТАТ …………………………….., адрес на управление ……………………………………… и КИД ………………………………………………..

Декларирам,

съгласно чл.92, ал. 4 от ЗКПО, Че през ……… г. дружеството е икономически неактивно, т.е. не е извършвало дейност и няма отчетени приходи и разходи за отчетния период.

 

Гр. ………….............
Дата: …………………… г.

Управляващ: ……………………….
/ ……………………../

Подобни статии:
 

Реклама