Последно променен на Сряда, 29 Декември 2010 18:24

Обновяването № 3 на  продукта  е за декларация образец № 1 - за 2010 г.

== > Обновяване № 3 за 2010 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 (ползва се и за първоначална инсталация)

== > Обновяване № 3 за 2010 г. за Windows 98

== > Ръководство за инсталация на програмния продукт

== > Ръководство на потребителя за ползване на продукта

........................................................

Вижте и:

== > Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2010 г. "Данни за осигуреното лице"  

Вижте и

Обновен е програмният продукт за декларации обр. № 1 и № 6

Програмен продукт (под DOS) за 2010 г. за декларации обр. № 1 и 6

Подобни статии:
 

Реклама