Последно променен на Петък, 18 Януари 2013 15:53

При попълването на декларациите с баркод не се изисква електронен подпис. За да ползвате услугата, е необходимо да изтеглите електронната форма на декларацията с  баркод и да я попълните офлайн.   

Декларация по  чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012г. (образец 2001) с баркод, заедно с указания за ползване

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012г. (образец 1010) с баркод, заедно с указания за ползване

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012г. (образец 1010а за лицата, неизвършвали дейност през 2012г.) с баркод, заедно с указания за ползване

Декларацията  с  баркод се попълва в PDF формат, за което е необходимо да имате  инсталирана  версия 9.4 или по-висока на продукта Adobe Reader  на вашия компютър.

Защо да ползвате формите с баркод? 

.....Във формите са вградени контроли и правила, които ограничават възможността за предаване на декларации с технически грешки.

.....Съдържат в себе си логика, която подпомага попълването, като проверява за някои грешки, смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират;

.....Дават възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения към декларацията;

.....Всички данни се превръщат в двумерен баркод, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП.

Попълнената форма се разпечатва на лазeрен принтер (с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо се поставя и печат. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП, по реда по който се подават обикновените декларации на хартия.

Важно!  След разпечатване на декларацията, подредете окомплектования формуляр, който ще подадете в НАП. Обърнете внимание за датата, часа на попълване, имената на подателя, поредността на страниците и техния общ брой. Съвпадението на тези данни върху всеки лист на декларацията ще гарантира на администрацията пълна идентичност на данните от декларацията, с това което Вие желаете да декларирате. /НАП

Подобни статии:
 

Реклама