Последно променен на Събота, 05 Януари 2013 14:07

Вижте и

Обновен е програмният продукт за декларации обр. № 1 и № 6

Програмен продукт (под DOS) за декларации обр. № 1 и 6

Актуализацията на програмния продукт за декларация образец № 6 е необходима, за да се коригират заложените в продукта работни дни за декември 2009 г.

== >Обновяване № 2 за 2010 г. (непълна версия на продукта, съдържа само подобрението)

Процедура за актуализация на продукта:

Стартирайте PatchD1 (Обновяване № 2 за 2010 г).

Натиснете бутона "Актуализирай" .

Трябва да видите съобщението "Актуализацията е успешна".

21.01.2010 Обновен е програмният продукт за декларация обр. №6

Обновяването на програмния продукт за 2010 г. касае само декларация образец № 6. Очаквайте скоро обновяването за 2010 г. и за декларация образец № 1.

Тези от вас, които ползват самостоятелния продукт от 2007 г. за декларация обр. 6 е необходимо да изтеглят новата версия на общия продукт (за декрарация 1 и 6). Самостоятелният програмен продукт за обхващане на данни от декларация № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" повече няма да се актуализира.

== > Обновяване № 1 за 2010 г. на Програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 (ползва се и за първоначална инсталация)

== > Обновяване № 1 за 2010 г. за Windows 98

== > Ръководство за инсталация на програмния продукт

== > Ръководство на потребителя за ползване на продукта за 2010 г.

Подобни статии:
 

Реклама