Нови образци на декларации по ЗКПО

Печат
Неделя, 03 Януари 2010 19:29
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:03

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване

Годишна данъчна декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения

Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2 от ЗКПО

Декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта

Подобни статии: