Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 21:02

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България, с приложения

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

Подобни статии:
 

Реклама