Последно променен на Събота, 05 Януари 2013 14:28

ВАЖНО: Тези от вас, които ползват самостоятелния продукт от 2007 г. за декларация 6 е необходимо да изтеглят новата версия на общия продукт (за декрарация 1 и 6). Самостоятелният програмен продукт за обхващане на данни от декларация № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" повече няма да се поддържа.

Общият програмен продукт и обновяванията ще можете да изтеглите от Програмен продукт за обхващане на данни от декларация образец № 1 и № 6

......Спецификация на входните файлове с данни, утвърдена от Изпълнителния директор на НАП със Заповед № 56/25.01.2007г.

Програмни продукти за 2009 г.

......Обновяване на програмен продукт за подаване на "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" от осигурители, осигурителни каси и самоосигуряващи се лица

......Инструкция за инсталиране и работа с продукта

Програмни продукти за 2008 г.

......Обновяване на програмен продукт за подаване на "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" от осигурители, осигурителни каси и самоосигуряващи се лица

......Инструкция за инсталиране и работа с продукта

Програмни продукти за 2007 г.

......Програмен продукт за подаване на "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ" от осигурители, осигурителни каси и самоосигуряващи се лица.

......Инструкция за инсталиране и работа с продукта

Подобни статии:
 

Реклама