Последно променен на Четвъртък, 10 Януари 2013 13:15

Програмният продукт е актуализиран съгласно промените в Правилника за прилагане на ЗДДС

Чрез продукта можете  да  въвеждате информация в отчетните регистри - Дневник за покупки и Дневник за продажби; да изготвяте Справка –декларация по ЗДДС и VIES - декларация за периоди след 1 януари 2011 година.

Обновяване №1 на програмния продукт за 2013 г.

== > Обновяване № 1 за 2013 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

== > Обновяване № 1 за 2013 г. за Windows 98

Изтекли програмни продукти

Обновяване № 2 на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация:

 за Windows XP, Vista I 7

 за Windows 98/Me

Обновяване №1 на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация:

 за Windows XP, Vista I 7

 за Windows 98/Me

Чрез продукта можете  да  въвеждате информация в отчетните регистри - Дневник за покупки и Дневник за продажби; да изготвяте Справка –декларация по ЗДДС и VIES - декларация за периоди след 1 януари 2011 година.

 Първоначална инсталация за програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

 Първоначална инсталация за Windows 98/Me 

 Ръководство на потребителя за ползване на продукта

Ако сте ползвали програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6, можете да ползвате следния файл за инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация:

 за Windows XP, Vista I 7

 за Windows 98/Me

Програмният продукт е актуализиран съгласно промените в Правилника за прилагане на ЗДДС

Чрез продукта можете да въвеждате информация в отчетните регистри - Дневник за покупки и Дневник за продажби; да изготвяте Справка –декларация по ЗДДС и VIES - декларация за периоди след 1 януари 2011 година.

Програмен продукт за 2011 г.за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация — Пълна версияза първоначално инсталиране. Архивираният файл съдържа и указания за първоначална инсталация и ползване на продукта.

Програмен продукт за 2010 г. за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация — Пълна версияза първоначално инсталиране. Архивираният файл съдържа и указания за първоначална инсталация и ползване на продукта.

Програмен продукт за 2009 и предишни години

Актуализирана версия на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация (следва да се ползва, ако програмен продукт е вече инсталиран) с функциите за отпечатване на отчетните регистри под Windows и при промяна на период. Добавена е функционалност за подреждане на данните от дневниците по колони.

Програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация — Пълна версия — за първоначално инсталиране на продукт

Подобни статии:
 

Реклама