Последно променен на Събота, 05 Януари 2013 14:28

Програмен продукт за обхващане на данни от декларация образец № 1, образец №3 и образец № 6

Важни правила при подаване на данни за Декларация обр. № 1

== > Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2009 г. "Данни за осигуреното лице" (в сила от 24.04.2009 г.)

Програмен продукт под Windows

== > Обновяване № 3 за 2009 г. на Програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 (може да се ползва и за първоначална инсталация)

Обновяване № 3 за 2009 г. за Windows 98

Ръководство за инсталация на обновяване № 3 на програмния продукт (под Win)

== > Обновяване № 2 за 2009 г. на Програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 (може да се ползва и за първоначална инсталация)

Обновяване № 2 за 2009 г. за Windows 98

Ръководство за инсталация на обновяване №2 на програмния продукт (под Win)

== > Обновяване № 1 за 2009 г. на Програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

Обновяване № 1 за 2009 г. за Windows 98

Ръководство за инсталация на обновяване №1 на програмния продукт (под Win)

== > Програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 за 2009 г.

Ръководство за ползване на програмния продукт за 2009 г.

Програмен продукт под DOS

== > Обновяване № 5 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6, съгласно Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2009 г. (в сила от 24.04.2009 г.)

Ръководство за инсталация на обновяване № 5 на програмния продукт (под DOS)

== > Обновяване № 4 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

Ръководство за инсталация на обновяване № 4 на програмния продукт (под DOS)

== > Обновяване № 3 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

Ръководство за инсталация на обновяване № 3 на програмния продукт (под DOS)

== > Обновяване № 2 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

Ръководство за инсталация на обновяване №2 на програмния продукт (под DOS)

== > Обновяване № 1 за 2009 г. на Програмен продукт (под DOS) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

Ръководство за инсталация на обновяване №1 на програмния продукт (под DOS)

== > Програмен продукт (под DOS)за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6за 2009 г., съгласно Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2009 г. (в сила от 24.04.2009 г.)

Ръководство за ползване на програмния продукт за 2009 г.

Архив на Програмните продукти за 2008 г. и предишни години

От 01 януари 2008г. съгласно Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. не се прилага минимален осигурителен доход за работниците и служителите в бюджетните предприятия, по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството* (Забележка 4 на Приложение № 1 към чл. 8 от ЗБ на ДОО за 2008г.). В тази връзка тези осигурители (предприятия) следва да попълват код “99” - в полето на т. 12.3 на Декларация обр. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

* По смисъла на Закона за счетоводството:

1. "Бюджетни предприятия" са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.

Подобни статии:
 

Реклама