Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 20:44

Важни правила при подаване на данни за Декларация обр. № 1

Важни правила при подаване на данни за Декларация обр. № 3

>> Вярно и точно вписване на имената и идентификационните данни.

>> Задължителна проверка за съвпадение на идентификатора ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП/ с изписаните имена.

>> Задължително изписване на имената с главни букви.

>> При въвеждане на информация на магнитен носител е задължително да има символ за край на ред. Символът за край на файл не е задължителен.

>> При въвеждане на декларации от магнитен носител няма да може да се обработват файлове за Декларация обр.1 с наименование RoAllEmployee2000.txt, т.к. този файл няма коректната одобрена структура за обработка. Лицата следва да изтеглят от Интернет страницата на НАП клиентския софтуер за декларация обр.1 и обр.6.

>> При подаване на информация от магнитен носител е задължително да се спазват правилата разписани в одобрените Структура и формат на файл за подаване на данни в електронен вид” за Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице"

Подобни статии:
 

Реклама