Нови програмни продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 и образец № 3 за 2009 г.

Печат
Понеделник, 11 Май 2009 18:53
Последно променен на Събота, 05 Януари 2013 14:29

Програмни продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"

Програмни продукти за обхващане на данни от декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други"

Вижте и

Обновен е програмният продукт за декларации обр. № 1 и № 6

Програмен продукт (под DOS) за 2010 г. за декларации обр. № 1 и 6

Подобни статии: