Последно променен на Четвъртък, 26 Януари 2012 11:34

НАП публикува декларация за доходите на физичедските лица с баркод Декларацията за доходите с баркод е електронна услуга на НАП, за която не се изисква електронен подпис. За да ползвате услугата е необходимо да изтеглите електронната форма на декларацията с баркод и да я попълните офлайн. Декларацията с баркод се попълва в PDF формат, за което е необходимо да имате инсталирана версия 9.4 или по-висока на продукта Adobe Reader на вашия компютър.

Декларацията за доходите с баркод

Декларации за облагане на доходите и за корпоративните данъци

Попълнената форма се разпечатва на лазeрен принтер (с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо се поставя и печат. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП, по реда по който се подават обикновените декларации на хартия.

Важно!  След разпечатване на декларацията, подредете окомплектования формуляр, който ще подадете в НАП. Обърнете внимание за датата, часа на попълване, имената на подателя, поредността на страниците и техния общ брой. Съвпадението на тези данни върху всеки лист на декларацията ще гарантира на администрацията пълна идентичност на данните от декларацията, с това което Вие желаете да декларирате./ НАП

Подобни статии:
 

Реклама