Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ - нов формат

Печат
Събота, 18 Октомври 2008 22:59
Последно променен на Неделя, 27 Януари 2013 12:52

Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ

Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Подобни статии: