Последно променен на Понеделник, 07 Януари 2013 14:54

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013 г.51KB, от 02.01.2013

Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013 г.114KB, от 02.01.2013

Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" за 2013 г.39KB, от 02.01.2013

Указания за попълване на Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" за 2013 г.48KB, от 02.01.2013

Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" за 2013 г.30KB, от 02.01.2013

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" 45KB, от 02.01.2013

Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2013 г.84KB, от 02.01.2013

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2013 г.66KB, от 02.01.2013

Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО" за 2013 г. 48KB, от 02.01.2013

Декларация образец № 8 "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване" за 2013 г.42KB, от 02.01.2013

Декларация образец № 9 "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" за 2013 г.43KB, от 02.01.2013

Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. (за избор за погасяване на задължения за здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица по ЗЗО)66KB, от 28.12.2012

Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година - за 2013 г.

Подобни статии:
 

Реклама