Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:01

До директора
на главна дирекция
"Мерки и измервателни уреди"
Гр. . . . . . . . . . . . .


ДЕКЛАРАЦИЯ

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

(име, презиме, фамилия)

управител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на сервиза, данъчен номер, седалище и адрес на управление, телефон)

Декларирам, че ще спазвам изискванията на Наредба № 35 от 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към ЕТАФП (ДВ, бр. 97 от 1999 г.) и имам сключени договори за ремонт и сервиз с фирмите производители/вносители на съответните типове ЕТАФП, описани в заявлението.

При наложителна смяна на фискалната памет ще уведомявам органите на управление "ДАИ", а всички ремонти на ЕТАФП ще бъдат отразявани в паспорта и досието на ЕТАФП от сервизните специалисти.

За промяна в списъка на сервизните специалисти, работещи с ЕТАФП, ще уведомявам писмено ДАСМ (Главна дирекция "НЦМ").

Дата: ..........

Управител: ..............................
(фамилия, подпис, печат)

Подобни статии:
 

Реклама