Бизнес и пари

Какво трябва да съдържа мотивационното писмо

Даже и да сте решили да избягате от класическата структура на едно мотивационно писмо все пак трябва да знаете, че независимо от това всички мотивационни писма трябва да съдържат:

* Обяснете защо сте решили да изпратите автобиография.

* Не изпращайте автобиография, без мотивационно писмо.

* Не правете така, че четящият да се чуди какво искате – бъдете специфични. Искате летен стаж или постоянна позиция след дипломирането ви просто го кажете.

Продължава...
 
Въпросите на интервюто за работа

Тук сме ви изброили няколко класически въпроси задавани на интервютата и какво всъщност значат те и как вие би трябвало да отговорите:

* Защо кандидатствате за тази позиция?
Или: Как мислиш, че можеш да се вместиш в тази компания?

* Бихте ли ни казали какво ви привлича в това да градите кариера при нас? Как образованието, уменията, опитът и личните ви качества ще допринесат за работата ви в нашата организацията?
Или: Как мислиш, че можеш да се вместиш в тази компания?

Продължава...
 
Правила при интервютата за работа

* Поддържайте вашите отговори кратки и сбити. Освен ако не ви попитат да дадете повече подробности, иначе ограничете вашите отговори до две – три минути на въпрос.

* Включете конкретни, измерими данни. Интервюираните са склонни да говорят общи приказки. И така не успяват да бъдат убедителни. Включете измерима информация и представете такава за конкретните си постижения, при обсъждането на силните ви страни.

Продължава...
 


Страница 5 от 102
Причини, поради които не трябва да декларирате банкрут Фалитът е помогнал на много семейства като ги е лишил от огромни...
Да се свържа ли с работодателя преди интервюто? Преди няколко дена попаднах на интересна дискусия в един ...
Убеждаващата комуникация В масовото съзнание понятието убеждаваща комуникация обикновено се...

Реклама