Предприемач

Какво е предприемач?

Има много различни виждания за това какво прави някой предприемач и какво е предприемаческа дейност. В известен смисъл самото определение се развива като самото русло на бизнеса като цяло. Концепцията за предприемачеството е от 1970г насам е доста разпространено в световната икономика. Следователно, ние виждаме в литературата голямо разнообразие от възможности за това, което наистина може да се случи в тази сфера на бизнеса.

Концепцията за бизнес предприемачи, водещи иновации е привлекателна, защото това означава повече от просто стартиране на бизнес, а определянето на самия бизнесмен като предприемач. Или човек, който е решил да поеме контрола на бъдещето си и да стане самостоятелен чрез създаване на своя собствена уникална бизнес линия или работа като член на екип в предприемаческия бизнес.
Предприемачите се конкурират със себе си и смятат, че успехът или неуспехът се крие в техния личен контрол или влияние.

В традиционната икономика основен принцип е, че икономическите ресурси - средствата за производство на стоки и услуги - са ограничени или оскъдни. Икономическите ресурси са определени като собственост - суровини и средства - и човешки ресурси - трудови и предприемачески способности. Ето защо, предприемачески възможности, са едни от четирите крайъгълни камъни на нашата икономика. Какво се разбира под предприемачески способности? Съществуват основно четири основни компоненти:

1. Един предприемач е този, който поема инициативата да комбинира земя, капитал и труд, за да се произведе стока или услуга, в това, което се надяваме, че ще бъде печелившо предприятие.

2. Един предприемач е човек, който прави основни решения в бизнес политиката, които определят хода на търговското предприятие .

3. Един предприемач е новатор - човек, който се опитва да въведе в съответната търговската мрежа нови продукти, нови производствени техники, или дори нови форми на организация на бизнеса .

4. Един предприемач поема риск , рискува не само време, усилия и бизнес репутация, но и инвестираните си средства и тези на съдружници или акционери .

Наличието на тези ресурси , пряко засяга колко здрава е една икономиката .
Днес, с интернет, предприемачите се превърнаха в един от най-динамичните сили в световната икономиката.

 
Грешки при инвестирането В днешно време много се говори за инвестирането, и особено за...
10 начина да спестите пари когато пътувате Ще е добре за вас да научите как да спестите пари, когато пътувате и сте...
Маркетингова стратегия на фирмата ви в Фейсбук Почти няма някой да няма профил в най- голямата социална мрежа...

Реклама