Смъртоносни фрази в бизнес кореспонденцията

Искате ли да направите бизнеса си максимално ефективен?
Да подобрите имиджа на фирмата ви, уреждането на искове, по- дружелюбно да продавате продуктите си и да получавате облаги от това. Ето десет фрази, които трябва да избягвате в своите бизнес писма и кореспонденции от всякакво естество:

 „ Ваш много истински „ (също „ Искрено ваш „ ). Вие не сте техен. Тези обръщения са остарели. Използвайте просто „С уважение” винаги, това е достатъчно за едно бизнес писмо.

 „ С респект” – такова затваряне на писмо не е много хубаво. Използва се често, но е неудачно. И едно „С уважение” изчерпва целият ви респект и компетенции.

 „Моля, имайте предвид ... „  Тези фрази почти никога не са от полза. Тъй като вие не сте по даването на „съвети”, което не е като „казвам ви” или „информирам ви”. Не е нужно „Моля, имайте предвид, че проверката приключи!”, „Проверката приключи.” е напълно достатъчно. Или вместо „Посъветвах го да ми се обади утре.” Ползвайте „Казах му да ми се обади утре.”. 

„ По горе написаното” , ( също: „Гореспоменатото” ). Всяко от тези фрази казва на читателя да спре да чете и да се върне назад, за да види какво имате предвид. Подчертайте важното и така в процеса на чете той ще обърне по – голямо внимание на това. Или просто го напишете – повторете го в писмото: „По – горното твърдение” с „В Симеонов срещу Иванов искът”.

„Моля, не се колебайте да се свържете с мен.” Това е едно клише в бизнес комуникацията. Фразата „Моля не се колебайте” е измислена в тази област още преди почти половин век – остаряла е. Така че вместо нея най – подходяща за случая е „ Моля, обадете ми се”. Все пак трябва да бъдете в крак с новото.

„Моля, обърнете внимание , че ... „ това е фраза, която на пръв поглед изглежда ОК, но има заряд на училищен урок по учтивост. „ Сега обърнете внимание на…” е правилната за целта фраза.

„В отделен плик „  Когато пишете , „ Пращам ви това в отделен плик.”, вие увековечавате формалистичната и старомодна фраза. Необходимо и напълно достатъчно е „Пращам ви го отделно”.

Ако видите тези фрази във вашата бизнес кореспонденция, може би е време да отделите време и средства, за да обучите служителите си на бизнес писмо и четмо за 21 век.

 
Как да отворите ресторант Ако искате да бъдете в ресторантьорския бизнес трябва да сте много...
Защо е хубаво да продавате? Все повече и повече хора са постигнали тяхната финансова свобода само...
Качествата на победителите в бизнеса Няма човек, който не желае да е победител във бизнеса си, а и в живота...

Реклама