Смъртоносни фрази в бизнес кореспонденцията

Искате ли да направите бизнеса си максимално ефективен?
Да подобрите имиджа на фирмата ви, уреждането на искове, по- дружелюбно да продавате продуктите си и да получавате облаги от това. Ето десет фрази, които трябва да избягвате в своите бизнес писма и кореспонденции от всякакво естество:

 „ Ваш много истински „ (също „ Искрено ваш „ ). Вие не сте техен. Тези обръщения са остарели. Използвайте просто „С уважение” винаги, това е достатъчно за едно бизнес писмо.

 „ С респект” – такова затваряне на писмо не е много хубаво. Използва се често, но е неудачно. И едно „С уважение” изчерпва целият ви респект и компетенции.

 „Моля, имайте предвид ... „  Тези фрази почти никога не са от полза. Тъй като вие не сте по даването на „съвети”, което не е като „казвам ви” или „информирам ви”. Не е нужно „Моля, имайте предвид, че проверката приключи!”, „Проверката приключи.” е напълно достатъчно. Или вместо „Посъветвах го да ми се обади утре.” Ползвайте „Казах му да ми се обади утре.”. 

„ По горе написаното” , ( също: „Гореспоменатото” ). Всяко от тези фрази казва на читателя да спре да чете и да се върне назад, за да види какво имате предвид. Подчертайте важното и така в процеса на чете той ще обърне по – голямо внимание на това. Или просто го напишете – повторете го в писмото: „По – горното твърдение” с „В Симеонов срещу Иванов искът”.

„Моля, не се колебайте да се свържете с мен.” Това е едно клише в бизнес комуникацията. Фразата „Моля не се колебайте” е измислена в тази област още преди почти половин век – остаряла е. Така че вместо нея най – подходяща за случая е „ Моля, обадете ми се”. Все пак трябва да бъдете в крак с новото.

„Моля, обърнете внимание , че ... „ това е фраза, която на пръв поглед изглежда ОК, но има заряд на училищен урок по учтивост. „ Сега обърнете внимание на…” е правилната за целта фраза.

„В отделен плик „  Когато пишете , „ Пращам ви това в отделен плик.”, вие увековечавате формалистичната и старомодна фраза. Необходимо и напълно достатъчно е „Пращам ви го отделно”.

Ако видите тези фрази във вашата бизнес кореспонденция, може би е време да отделите време и средства, за да обучите служителите си на бизнес писмо и четмо за 21 век.

 
Продайте на клиентите си със силна оферта, на която не могат да откажат Ако се опитвате да привлече вниманието на потенциален клиент, това,...
Спечелете идеалните клиенти Стратегия # 1: Нагласата Трябва да работите за вашият бизнес със...
Бенджамин Франклин и неговите норми за успех Роден в Бостън, САЩ през 1706 г., Бенджамин Франклин произхожда от бедно...

Реклама