Какво трябва да съдържа мотивационното писмо

Даже и да сте решили да избягате от класическата структура на едно мотивационно писмо все пак трябва да знаете, че независимо от това всички мотивационни писма трябва да съдържат:

* Обяснете защо сте решили да изпратите автобиография.

* Не изпращайте автобиография, без мотивационно писмо.

* Не правете така, че четящият да се чуди какво искате – бъдете специфични. Искате летен стаж или постоянна позиция след дипломирането ви просто го кажете.

* Кажете конкретно как сте научили за позицията или организацията – от брошура, уеб сайт, семеен приятел, който работи в организацията и т.н. Уместно е да се спомене името на човекът, който ви е препоръчал кандидатстването за длъжността.

 * Убедете човекът, който се занимава с набирането на персонала на фирмата да погледнете вашето мотивационно писмо.

* Мотивационно писмо се чете винаги първо. Имайте го в предвид. Поради това трябва да бъде много добре написано и насочено към този работодател.

* Насочете вниманието към елементите на вашата подготовка – образование, лидерство, опит, които имат отношение към позицията, за която се стремите. Бъдете възможно най – точни с примери.

* Отразете отношението си към хората, личността, мотивацията, ентусиазма и комуникативните си умения.

* Осигурете всяка информация, която се изисква от обявата за работа, която не може да бъде покрита в автобиографията, като актуална дата или приложена препратка към писмото – препоръка от предишният ви работодател.

 
Правилното изпълнение на един маркетингов план Няма съмнение, че, за да расте вашият бизнес трябва да имате ефективен...
ON – LINE БАНКИРАНЕ. Доверието в on – line банкирането на британците Press Association “Guardian Unlimited”  Британците са повече уверени за сигурността...
Как Да Печеля Пари Чрез Афилиейт Програмите (Affiliates)? Афилиейт Маркетинга (Affiliate marketing) е един от най-добрите бизнес модели...

Реклама