Въпросите на интервюто за работа

Тук сме ви изброили няколко класически въпроси задавани на интервютата и какво всъщност значат те и как вие би трябвало да отговорите:

* Защо кандидатствате за тази позиция?
Или: Как мислиш, че можеш да се вместиш в тази компания?

* Бихте ли ни казали какво ви привлича в това да градите кариера при нас? Как образованието, уменията, опитът и личните ви качества ще допринесат за работата ви в нашата организацията?
Или: Как мислиш, че можеш да се вместиш в тази компания?

* Опишете как ще се справите в ситуация, в която има конфликт на интереси.
Или: Какво ще е поведението ви и конкретните ситуационни въпроси и решения?

* Как ще установите работни отношения с нови хора?
Или: Какви са екипните ви умения?

* Къде очаквате да бъдете след 5 години? Какво ще направите, ако не успеете да постъпите на тази длъжност?
Или: За да покажете на интервюиращият, че сте помислили за това, кажете му какво искате от работата като цяло и какво се надявате да постигнете. Покажете им гъвкавост и че сте склонни да изследвате винаги нови възможности.

* Какви конкретни умения и качества притежавате? Какви други умения бихте искали да развиете в бъдеще?
Съвет: Кои са силните и слабите ви страни?

* Разкажете за една предизвикателна ситуация, пред която сте били изправени. Каква беше ситуацията и как се справихте с нея?
Или: Какво е било поведението ви и конкретните ситуационни въпроси и решения?

* Имате ли постижение, с което сте особено горд? Какво е то? И защо е толкова важно за вас?
Или: На какво сте способен, за да постигнете своя индивидуален успех и в какво се изразява той?

* Представете си, че сте член на малък екип, отговорен за разработването и производството на вътрешна публикация. Вашият отбор е зависим от друга работна група, която трябва да ви предостави данните за вашата публикация. Крайният срок за завършване на този проект не може да бъде покрит. (А) Какви фактори могат да помогнат на отбора да спази крайният срок за публикуване? (Б) Какво може отборът да направи, за да гарантира, проектът да бъде свършен навреме?
Или: Хипотетичните въпроси дават възможност на интервюиращият да идентифицира ключовите компетенции, които се смятат важни за работодателя. Нямате право на грешен отговор!

* Кои са ключовите елементи за измерване на изпълнението на даден проект и дали резултатът представлява успех? (Отговорете на този по отношение на собствената си работа или опитът си за проучване.) По – конкретно, кои мислите, че могат да бъдат ключовите показатели за успешното изпълнение на даден национален проект?
Или: Какво ще е поведението ви и конкретните ситуационни въпроси и решения?

* Успешният кандидат ще бъде ангажиран с изследователски проект, които ще има значителното внимание от широката общественост. Ето защо, компонент от работата ще включва изграждането на връзки с обществеността и медиите. Това изисква предоставянето на информация за целта. Какво информация бихте дали на журналистите по проекта?
Или: Дайте примери.

 
14 рекламни идеи за малкия бизнес Ако искате да развиете своя клиентска база по-бързо, вие трябва да...
Примерен бизнес бюджет Ако сте кандидатствате за кредит, който да ви помогне с разходите на...
Основни принципи в продажбените методи При развиването на продажбените ви техники и умения има някои...

Реклама