Правила при интервютата за работа

* Поддържайте вашите отговори кратки и сбити. Освен ако не ви попитат да дадете повече подробности, иначе ограничете вашите отговори до две – три минути на въпрос.

* Включете конкретни, измерими данни. Интервюираните са склонни да говорят общи приказки. И така не успяват да бъдат убедителни. Включете измерима информация и представете такава за конкретните си постижения, при обсъждането на силните ви страни.

* Повторете най – важните си силни страни три пъти. Важно е, това да го направите уверено и спокойно. Обяснете как точно тези ви предимства са свързани с целите на компанията или как те могат да се възползват от тях.

* Пригответе пет или повече постигнати професионални успехи, които да предоставите в списъкът си с умения. И след това да кажете на интервюто някои случай, в който тези умения са ви довели до успех.

* Поставете се в техният отбор. Съюзете се с бъдещият си работодател, чрез използване на името му и неговите продукти или услуги. Например, "Като член на __________, бих внимателно анализирал __________ и ______." Покажи, че се мислиш за член на екипа и ще се впишете в съществуващата среда. Бъдете внимателни, все пак, за да не кажете нещо, което ще се приеме за обида или лошо държание. За да процедирате така трябва да сте провели задълбочени изследвания.

* Външния вид е често толкова важен, колкото това което имате в главата. Как изглеждате и какво говорите е също толкова важно. Проучванията показват, че 65 процента от невербалната комуникация – жестове, външен вид и облекло са решаващи при интервюто за работа.

* Задавайте въпроси. Това показва интерес от ваша страна и прави огромно впечатление на интервюиращия. Но добрите въпроси изискват предварителна подготовка. Така, както вие планирате как ще отговорите на въпросите на интервюиращия, напишете някакви конкретни въпроси, които искате да зададете. След това вижте кога ще ви се отдаде възможност и ги задайте по време на интервюто. Не питайте за ползите или заплатата. Процесът на интервюиране е двупосочна улица.

* Поддържайте потокът на разговор. Чрез съзнателното му поддържане има пълноценен диалог, вместо монолог, а това се оценява значително. Използвайте въпроси за обратна връзка в края на вашите отговори и езика на тялото, както и интонация на гласа ви трябва да бъде различна според значимостта на нещата, които казвате.

* Проучете фирмата, продуктови линии, конкуренти, перспективи. Изследванията ще ви предоставят информация, която ще ви помогне да решите дали ще имате взаимен интерес.

 
5 съвета за креативно търсене на финансиране 1. Свържете се с местните власти – областни администрации, райони,...
Фактори, мотивиращи служителите Има редица проучвания и изследвания, които са правени с цел да се...
5 типа за ефективно бизнес планиране 1. Ясно дефинирайте идеята си за бизнес – кратко, точно и ясно. Трябва...

Реклама